Bevezetés a programozáshoz 2. gyakorlat, 8. csoport, 2006/2007 tavasz

Adj már egy oboloszt (=fillért) neki,
mert hasznot akar húzni abból, amit tanul.

Euklidész

Célkitűzés

A tárgy célja, hogy az első félévben megismert programozási modellt felhasználva oldjunk meg egyszerű programozási problémákat. A félév során technikáinkat annyira kicsiszoljuk, hogy a program előállítása közben alig okoz majd plusz munkát a helyesség bebizonyítása is.

Időpont

Előadás Péntek 10.00-12.00 Déli Tömb 0-821, Bolyai János előadó
1. gyakorlat Kedd 10.30-12.00 Déli Tömb 1-110
2. gyakorlat Csütörtök 14.00-15.30 Déli Tömb 00-113

Mindkét gyakorlaton ajánlott részt venni, azonban ellenőrízni csak a későbbiekben leírt plusz-mínusz követelményt ellenőrzöm, míg a gyakorlati jegybe csak a ZH eredmények számítanak be.

Elérhetőségek

Előadó Fóthi Ákos
Gyakorlatvezető Riskó Gergely bevprog@risko.hu +36-20-340-8772 Déli tömb 3.113

Követelmények

A hallgatók teljesítményét két egymástól független követelményrendszerrel mérem.

Mindkét típusú dolgozat megírásához csak az általam osztott üres lap és a saját íróeszköz használható.

A hallgatók az elért eredményeikről emailben kapnak tájékoztatást automatikusan, illetve személyesen érdeklődhetnek.

Bármilyen csalás felfedezése esetén az érintettek csalás által érintett teljesítése meg nem írtnak számít és a hallgató a jeles vagy kitűnő jegy megszerzésének lehetőségétől elesik. Különösen kirívó (pl. más valaki jön zh-t írni) vagy ismétlődő esetben a csalás tényét az egyetem illetékes személyeinek is jelzem.

A tárgyat (elégtelen osztályzat megszerzése esetén) gyakorlati utóvizsga keretében is lehet teljesíteni évfolyamdolgozattal, a vizsgaidőszak elején.

A vizsgákról

A vizsgaidőszakban a tárgyból írásbeli vizsgát kell tenni, mely három részből fog állni, mindhármon 20-20 pont lesz elérhető: 40 pont elérésével akár már közepes is lehet a dolgozat értékelése, amiből az látszik, hogy a gyakorlatok követése a vizsga szempontjából is előnyös.

Segédanyagok

Fóthi Ákos: Bevezetés a programozáshoz (ELTE Eötvös Kiadó)
Ehhez a könyvhöz tartozó (régi) kézirat

Az gyakorlatokon szerepelt feladatok

február 13.1/1., 1/4/1., 1/5.
február 15.1/4/3., 1/8.
február 20.1/7.
február 22.1/11., 1/24.
február 27.1/16., 1/10.
március 1.1/27.
március 8.2/17., 2/5., 2/6., 2/14.
március 13.2/37., 2/13., 2/15., 2/20., 2/32., 2/34., 2/51.
március 20.2/52., 2/81., 2/78., 2/77.
március 22.2/76., 2/75.
március 27.2/69., 2/82.
április 17.3/1., 3/5., 3/8., 3/6., 3/7.
április 19.3/13.
április 24.3/17., 3/19.
április 26.3/18., 3/20., 3/21.

A gyakorlaton szereplő feladatok megoldása és a feladatsor megtalálható egy külön lapon.

Házi feladatok

Február 15-ére

Állapítsuk meg, hogy az f egész értékű és egész értelmezési tartományú függvénynek van-e olyan helye, ahol három egymás utáni érték is szigorúan monoton csökken. Kiköthető az előfeltételben, hogy a függvény értelmezési tartománya legalább 3 elemű.

Február 22-ére

Állapítsuk meg, hogy az n természetes szám prímszám-e! Használjuk a levezetés programhelyesség-bizonyítási módszerét!

Március 1-ére

(1. feladatsor 14.:) Adott az x vektor. Számítsuk ki a b vektor (b.dom <= x.dom) elemeinek értékét úgy, hogy a b i. eleme az első i darab x-beli elem összege legyen!

Március 22-ére

(Visszavezetéssel:) Döntsük el a monoton növekedő f függvényről a szigorú értelemben vett monotonitást!

Április 12-ére

(Igazán kitartóknak:) írjuk fel egy rekurzívan definiált függvény segítségével a logaritmikus keresés specifikációját másként. Természetesen azért a feladat továbbra is az, hogy a növekvő, [m,n] intervallumon értelmezett f függvény értékei között keressük az előre adott h értéket. Ügyeskedjünk, a specifikáció felírása után, amit kapunk, az a lin. ker. 3-ra visszavezethető legyen! Végezzük is el a visszavezetést! Lepődjünk meg és dőljünk hátra, amit kaptunk, az a logaritmikus keresés, levezetés használata nélkül.