Programozási alapismeretek 2. gyakorlat, 2. csoport, 2007/2008 tavasz

Adj már egy oboloszt (=fillért) neki,
mert hasznot akar húzni abból, amit tanul.

Euklidész

Célkitűzés

A tárgy célja, hogy az első félévben megismert programozási modellt felhasználva oldjunk meg egyszerű programozási problémákat. A félév során technikáinkat annyira kicsiszoljuk, hogy a program előállítása közben alig okoz majd plusz munkát a helyesség bebizonyítása is.

Időpont

Előadás Kedd 10.00-12.00 Északi Tömb 0.87
Gyakorlat Csütörtök 12.15-13.45 Déli tömb 0-312

A gyakorlatokon és előadásokon ajánlott részt venni, azonban ellenőrízni csak a későbbiekben leírt plusz-mínusz követelményt és házi feladatokat ellenőrzöm, míg a gyakorlati jegybe csak a ZH eredmények számítanak be.

Elérhetőségek

Előadó Fóthi Ákos
Gyakorlatvezető Riskó Gergely progalap@risko.hu +36-20-340-8772 Déli tömb 3.113

Követelmények

A hallgatók teljesítményét két egymástól független követelményrendszerrel mérem.

A plusz mínusz teszt megírásához saját lap és íróeszköz, a zárthelyi dolgozatok megoldásához saját íróeszköz és az általam osztott lap használható. Egyéb segédanyag nem megengedett.

A hallgatók az elért eredményeikről emailben kapnak tájékoztatást automatikusan, illetve személyesen érdeklődhetnek.

Bármilyen csalás felfedezése esetén az érintettek csalás által érintett teljesítése meg nem írtnak számít és a hallgató a jeles vagy kitűnő jegy megszerzésének lehetőségétől elesik. Különösen kirívó (pl. más valaki jön zh-t írni) vagy ismétlődő esetben a csalás tényét az egyetem illetékes személyeinek is jelzem.

A tárgyat gyakorlati utóvizsga keretében nem lehet teljesíteni, ugyanis azon folyamatos számonkérés van.

A vizsgákról

A vizsgaidőszakban a tárgyból írásbeli vizsgát kell tenni, amelyen szerepelhetnek majd gyakorlati kérdések, feladatmegoldás is. Sőt, valószínűleg egy jelentős (de nem elégséges) részét a vizsgának gyakorlati ismeretekkel teljesíteni lehet majd.

Segédanyagok

Fóthi Ákos: Bevezetés a programozáshoz (ELTE Eötvös Kiadó)
Ehhez a könyvhöz tartozó (régi) kézirat

Az gyakorlatokon szerepelt feladatok

február 14.1/1., 1/4/1., 1/6.
február 21.1/6., 1/7., 1/15.
február 28.ZH + elágazás lev. szab. + 2/6., 2/3.
március 6.2/15., 2/2., 2/1., 2/34., 2/30.
március 13.ZH + 2/41., 2/42.
március 27.2/62., 2/72., 2/75., 2/63.
április 2. (pótóra)2/53., 2/54., 2/55., 2/64.
április 3.ZH + 3/1., 3/2.
április 10.3/7., 3/13/adat., 3/13/fgv.
április 17.3/17/adat., 3/17/fgv., 3/18/adat., 3/18/fgv., 3/19/adat., 3/19/fgv.
április 24.ZH

A gyakorlaton szereplő feladatok megoldása és a feladatsor megtalálható egy külön lapon.

Mindenki nyomtasson magának feladatsort!