Programozási alapismeretek 2. gyakorlat, 2. csoport, 2006/2007 tavasz

Adj már egy oboloszt (=fillért) neki,
mert hasznot akar húzni abból, amit tanul.

Euklidész

Célkitűzés

A tárgy célja, hogy az első félévben megismert programozási modellt felhasználva oldjunk meg egyszerű programozási problémákat. A félév során technikáinkat annyira kicsiszoljuk, hogy a program előállítása közben alig okoz majd plusz munkát a helyesség bebizonyítása is.

Időpont

Előadás Szerda 8.00-10.00 Északi Tömb -1.62
Gyakorlat Kedd 12.15-13.45 Északi Tömb 060

A gyakorlatokon és előadásokon ajánlott részt venni, azonban ellenőrízni csak a későbbiekben leírt plusz-mínusz követelményt és házi feladatokat ellenőrzöm, míg a gyakorlati jegybe csak a ZH eredmények számítanak be.

Elérhetőségek

Előadó Fóthi Ákos
Gyakorlatvezető Riskó Gergely progalap@risko.hu +36-20-340-8772 Déli tömb 3.113

Követelmények

A hallgatók teljesítményét három egymástól független követelményrendszerrel mérem.

Mindkét típusú dolgozat megírásához csak az általam osztott üres lap és a saját íróeszköz használható.

A hallgatók az elért eredményeikről emailben kapnak tájékoztatást automatikusan, illetve személyesen érdeklődhetnek.

Bármilyen csalás felfedezése esetén az érintettek csalás által érintett teljesítése meg nem írtnak számít és a hallgató a jeles vagy kitűnő jegy megszerzésének lehetőségétől elesik. Különösen kirívó (pl. más valaki jön zh-t írni) vagy ismétlődő esetben a csalás tényét az egyetem illetékes személyeinek is jelzem.

A tárgyat (elégtelen osztályzat megszerzése esetén) gyakorlati utóvizsga keretében is lehet teljesíteni évfolyamdolgozattal, a vizsgaidőszak elején.

A vizsgákról

A vizsgaidőszakban a tárgyból írásbeli vizsgát kell tenni, mely három részből fog állni, mindhármon 20-20 pont lesz elérhető: 40 pont elérésével akár már közepes is lehet a dolgozat értékelése, amiből az látszik, hogy a gyakorlatok követése a vizsga szempontjából is előnyös.

Segédanyagok

Fóthi Ákos: Bevezetés a programozáshoz (ELTE Eötvös Kiadó)
Ehhez a könyvhöz tartozó (régi) kézirat

Az gyakorlatokon szerepelt feladatok

február 13.1/1., 1/4/1.
február 20.1/7., 1/8., 2/17., 2/5.
február 27.2/6., 2/14., 2/1., 2/37., 2/13., 2/15., 2/20., 2/32.
március 13.2/34., 2/27., 2/50., 2/51.
március 20.2/52., 2/81., 2/78., 2/77.
március 27.3/1., 3/5., 3/8., 3/6.
április 17.3/7., 3/13., 3/17.
április 24.3/19., 3/18.

A gyakorlaton szereplő feladatok megoldása és a feladatsor megtalálható egy külön lapon.

Házi feladatok

Február 20-ára

Állapítsuk meg, hogy az f egész értékű és egész értelmezési tartományú függvénynek van-e olyan helye, ahol három egymás utáni érték is szigorúan monoton csökken. Kiköthető az előfeltételben, hogy a függvény értelmezési tartománya legalább 3 elemű.

Február 27-ére

Állapítsuk meg, hogy az n természetes szám prímszám-e! Használjuk a levezetés programhelyesség-bizonyítási módszerét!

Március 20-ára

Az előző feladat a visszavezetés módszerével!

Március 27-ére

Állapítsuk meg, hogy az x szám binárisan felírt alakjában hány darab 1-es szerepel! (Feltehetjük, hogy az x szám nem nagyobb, mint 65535, és így a bináris alakjának hossza nem több, mint 16 számjegy. Ha valakinek ez a feltételezés nem tetszik, akkor a könyv (vagy előadásjegyzet) tételek feltételig című részét nézegesse.)

Április 17-ére

3. feladatsor, 4-es feladat: az x szekvenciális file (megengedett művelet az sx,dx,x:read) egy vállalat dolgozóiról tartalmaz adatokat (azonosító száma, vezető beosztásban van-e, legmagasabb iskolai végzettsége). Válasszuk ki a v sorozatba azoknak a dolgozóknak az adatait, akik vezető beosztásban vannak, a z sorozatba azoknak az azonosítóit, akik vezető beosztásban vannak, és nem érettségiztek!

Április 24-ére

3. feladatsor, 15-ös feladat: adott az x sorozat, ami egy szöveget tartalmaz. Másoljuk át x-et a z sorozatba úgy, hogy a kerek zárójelek közé írt szöveget elhagyjuk! (A zárójelekkel együtt. Feltehetjük, hogy nincs több mélységű zárójelezés és minden zárójel párban van.)

Pótláshoz

2. feladatsor, 60-as feladat: határozzuk meg az f függvénynek azt az értékét, amely a leghamarabb fordul elő másodszor!

2. feladatsor, 72-es feladat: állapítsuk meg, hogy van-e negatív szám az f függvény értékeinek (kezdő) részletösszegei között!