Bevezetés a programozáshoz 1. gyakorlat, 5. csoport, 2006/2007 ősz

Adj már egy oboloszt (=fillért) neki,
mert hasznot akar húzni abból, amit tanul.

Euklidész

Célkitűzés

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjenek egy matematikai modellt a programozással és annak alapfogalmaival kapcsolatban. A gyakorlatokon ezen modellhez kapcsolódóan oldunk meg feladatokat.

Időpont

Előadás Csütörtök 14.00-16.00 Déli Tömb 0-821, Bolyai János előadó
Gyakorlat Kedd 9.40-11.10 Déli Tömb 0-412
Mentorálás Kedd 11.15-12.00 Déli Tömb 0-412
Az előadáson és a mentoráláson erősen ajánlott részt venni, a gyakorlatokon megjelenni kötelező!

Elérhetőségek

Előadó Fóthi Ákos
Gyakorlatvezető Riskó Gergely bevprog@risko.hu +36-20-340-8772
Mentor Papp Olga polga@elte.hu

Követelmények

A hallgatók teljesítményét két egymástól független követelményrendszerrel mérem. Mindkét típusú dolgozat megírásához csak az általam osztott üres lap és a saját íróeszköz használható.

Bármilyen csalás felfedezése esetén az érintettek csalás által érintett teljesítése meg nem írtnak számít és a hallgató a jeles vagy kitűnő jegy megszerzésének lehetőségétől elesik. Különösen kirívó (pl. más valaki jön zh-t írni) vagy ismétlődő esetben a csalás tényét az egyetem illetékes személyeinek is jelzem.

Segédanyagok

Feladatsor PostScript, illetve PDF formában
Fóthi Ákos: Bevezetés a programozáshoz (ELTE Eötvös Kiadó)
Ehhez a könyvhöz tartozó (régi) kézirat